„RÓWNOŚĆ SIĘ OPŁACA. WSZYSTKIM”

Rok 2018 uchwałą Sejmu RP, w 100.lecie podpisania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu przyznającego kobietom prawa wyborcze, ogłoszony został Rokiem Praw Kobiet. Niestety, chociaż od tej decyzji, stawiającej wówczas Polskę w awangardzie świata minął wiek, nadal nie możemy mówić o pełnej równości płci we wszystkich sferach życia. Kobiety zajmują zaledwie 27 procent miejsc w Sejmie, 13 procent w Senacie i ok. 12 procent w zarządach firm. Tymczasem firma konsultingowa McKinsey wykazała, że zyski firm, w których zarządach wprowadzono parytet płci, są o 56 proc. wyższe od tych zdominowanych przez mężczyzn. Czy podobne założenia można poczynić w odniesieniu do polityki? Czy więcej kobiet w gremiach podejmujących decyzje różnego szczebla wpływa na jakość życia publicznego, skuteczność rządzenia, lepszą sytuację kraju? Jak zmieniła się Polska dzięki współdecydowaniu kobiet. Jakie są bariery aktywności kobiet w różnych sferach życia? Jak tę sytuację zmienić? O tym rozmawiać będziemy na panelu „Równość się opłaca. Wszystkim”. Moderatorką dyskusji będzie Katarzyna Murmyło ze Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”.

 

Zaproszenie do udziału w panelu przyjęły:

 

HANNA ILNICKA, mieszka w Zgorzelcu. Z wykształcenia jest pedagogiem. Zawodowo początkowo związana ze służbą zdrowia. Pracowała jako terapeutka w Klinice Psychiatrycznej we Wrocławiu. W Zgorzelcu podjęła pracę jako pracownik socjalny. Praca z ludźmi stała się jej pasją. Za niekonwencjonalne metody pracy socjalnej otrzymała wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Obecnie Prezeska Stowarzyszenia Interclub Femina w Zgorzelcu, pracuje jako doradca dla NGO w Dolnośląskim Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych funkcjonującego przy stowarzyszeniu.

Żona, matka trzech dorosłych synów, babcia dwojga wnucząt.

Ambasadorka „Aktywności Kobiet”.

 

ELŻBIETA JEDLECKA, wójt gminy Wądroże Wielkie, od 2009 roku działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Regionalnym Programie Odnowa Wsi Dolnośląskich, współzałożycielka organizacji pozarządowych, działa czynnie na rzecz lokalnej społeczności, kierując się dewizą: „zawsze z ludźmi i dla ludzi”.

JOLANTA MANIECKA, znawczyni historii historii walki o prawa kobiet w Polsce. Aktywna i energiczna nauczycielka języka polskiego. Wierzy w ludzi. Nie załamuje się niepowodzeniami, bo przecież są po to, by wzmacniać. Ma dużą wiedzę, wynikającą z doświadczenia, ale jest otwarta na nowości. Rozumie, że to nie świat ma się dostosować do nas, ale my do niego. Orędowniczka prawdy, lojalności, tolerancji i poszanowania INNYCH. Nie może wszystkiego zmienić, ale walczy – o dobro, prawa kobiet, własną autonomię.

 

MODERATORKA

KATARZYNA MURMYŁO, kierowniczka Wydziału Zarządzania Nieruchomościami. Przedsiębiorstwa Zarządu Nieruchomościami Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Absolwentka HTWS Zittau/Goerlitz oraz Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu. Obecnie radna Rady Miasta w Zgorzelcu. Na co dzień interesuje się sprawami mieszkańców Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów, z którymi spotyka się podczas pracy zawodowej, mimo że ich zakres wykracza poza obszar działalności jej biura. Doświadczenie i nabyte umiejętności wykorzystuje w pokonywaniu barier administracyjnych i urzędowych. Była inicjatorką wielu działań na rzecz integracji środowisk wiejskich, sołectw i stowarzyszeń powiatu zgorzeleckiego.

Członkini Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet”.

 

Partnerzy i sponsorzy