Aktualności

DZIĘKUJEMY ZA NOMINACJE!

DZIĘKUJEMY ZA NOMINACJE!
Serdecznie dziękujemy za wszystkie nominacje do VI edycji konkursu "SZKLANA KROPLA". Zgłoszone kandydatury są wspaniałe. 

KONFERENCJA LATO HR WE WROCŁAWIU. POD NASZYM PATRONATEM.

 KONFERENCJA LATO HR WE WROCŁAWIU. POD NASZYM PATRONATEM.
„Budowanie zaangażowania kluczem do pozyskania i zatrzymania najlepszych”- to tytuł przewodni konferencji LATO HR, która z sukcesem jest od 7 lat organizowana w Warszawie a 28 czerwca po raz pierwszy odbędzie się we Wrocławiu. Zapraszamy do udziału w imieniu firmy doradztwa personalnego Inwenta i Aktywności Kobiet.

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU ZA ROK 2017

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU ZA ROK 2017
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Aktywność Kobiet” na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 roku we Wrocławiu, zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenie za rok 2017 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za pomysły, zaangażowanie i pracę.  

2. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet” uczestniczyło w 2. Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, który odbył się 6 czerwca 2018 roku we Wrocławiu. Kongres zorganizowały: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Umbrella, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie Tratwa, Fundacja Eudajmonia.  

1% DLA TARY

1% DLA TARY
W imieniu Scarlett Szyłogalis - laureatki nagrody Aktywności Kobiet "Szklana Kropla", wolontariuszy Fundacji a przede wszystkim ich podopiecznych- KONI pięknych i niezwykle mądrych zwierząt prosimy Was o pomoc dla działań TARY.
1 2 3 4 »

Partnerzy i sponsorzy