Ambasadorzy

Regulamin AMBASADORA „AKTYWNOŚCI KOBIET”

1. Działania na rzecz wspierania i promowania aktywności kobiet w życiu publicznym.

2. Aktywny udział w projektach i działaniach Stowarzyszenia, przy jednoczesnym wsparciu jego członków.

3. Aktywne wskazywanie nominacji do cyklicznego konkursu "Aktywność Kobiet" (przynajmniej co drugą edycję).

4. Reprezentowanie / informowanie o działaniach i idei Stowarzyszenia podczas różnych spotkań i uroczystości tematycznych.

5. Budowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia oraz jego promowanie w regionie.

Niespełnianie/nierealizowanie powyższych zasad skutkuje wygaśnięciem tytułu Ambasadora.

Partnerzy i sponsorzy