DFOP - NASZ NOWY PARTNER

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska. DFOP powstała 17 maja 2004 roku we Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Jest jedną z największych regionalnych ponadbranżowych federacji w Polsce.

Partnerzy i sponsorzy