Kobiecy sukces w polityce

  • Jak przygotować własną strategię wyborczą, by wygrywać?
  • Jak dotrzeć do wyborców i zyskać ich poparcie?
  • Jak wzbudzić pozytywne zainteresowanie mediów?

Projekt jest adresowany do wszystkich Pań chcących aktywnie uczestniczyć w życiu polityczno-społecznym bez względu na barwy polityczne, przekonania i środowisko, z którego się wywodzą. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie kobiet, zwiększenie różnorodności w gremiach politycznych oraz podniesienie profesjonalizmu w przestrzeni publicznej.

Spotkania przygotowują Panie do startu w tegorocznych wyborach samorządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat cyklu szkoleniowego Kobiecy sukces w polityce.

Szkolenie obejmuje 4 spotkania sobotnio-niedzielne w maju i czerwcu 2014 (razem 8 dni szkoleniowych):

PROGRAM ZAJĘĆ

I sesja: 10-11.05.2014, zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00

Dzień pierwszy:

1. Samorząd terytorialny w Polsce (struktura i prawo wyborcze). Istota i struktura władzy samorządowej, prawo wyborcze. Czy radni są bezradni?

2. W jaki sposób stosować najlepsze strategie autokreacji. Autokreacja, czyli… Poznaj samego siebie. Autoanaliza SWOT i pozycjonowanie siebie. Tworzenie „Legendy własnej”.

3. Na czym polega naprawdę skuteczna autoprezentacja. Siła dążeń autoprezentacyjnych. Mechanizmy atrakcyjności. Techniki wywierania wpływu w autoprezentacji.

4. Na czym polega naprawdę skuteczna autoprezentacja - c.d.

Dzień drugi:

1. W jaki sposób stosować najlepsze strategie autokreacji - cd.

2. Jak skutecznie występować publicznie i pozostawać w pamięci słuchaczy. Strategia wystąpienia. Konstrukcja wystąpienia publicznego i medialnego. Trema i techniki jej zwalczania.

3. Jak skutecznie występować publicznie i pozostawać w pamięci słuchaczy – c.d

4. Na czym polega doskonały PR, czyli jak budować najlepsze relacje z otoczeniem. PR a propaganda - różnice. Otoczenie i jego rodzaje – sposoby dotarcia. Reputacja – zdobywanie i utrzymywanie sympatii, zaufania i szacunku.

5. W jaki sposób tworzyć efektywne relacje z mediami i uzyskiwać ich wsparcie. Charakterystyka mediów i zasady ich funkcjonowania. Strategia obecności w mediach. Kontakty z dziennikarzami w sytuacjach kryzysowych i nie tylko.

 

II sesja: 24-25.05.2014, zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00

Dzień pierwszy

1. Sekrety charyzmy. Czy charyzmy można się nauczyć? Cechy i zachowania charyzmatyczne. Modelowanie charyzmatycznych osobowości. Techniki rozwijania charyzmy.

2. Sekrety charyzmy – c.d.

3. Sztuka perswazji - w jaki sposób skutecznie przekonywać. MetaModel. Model Miltona. Model Zręczności Językowej R.Diltsa. Metaprogramy i język systemów reprezentacyjnych. Techniki i triki perswazji.

4. Sztuka perswazji - w jaki sposób skutecznie przekonywać  - c.d.

Dzień drugi:

1. Sztuka perswazji - w jaki sposób skutecznie przekonywać  - c.d.

2. Alchemia wystąpień publicznych. Postawa, poruszanie się, gestykulacja, głos, uczucia, energia. Budowanie raportu z odbiorcami. Kotwiczenie wizualne, akustyczne, kinestetyczne. Wykorzystanie linii czasu. Budowanie metafor. Modelowanie  wybitnych mówców. Analiza własnego wystąpienia /z użyciem kamery/

3. Alchemia wystąpień publicznych – c.d.

4. Kreowanie wizerunku zewnętrznego. Wygląd zewnętrzny jako narzędzie wywierania wpływu na otoczenie. Jakie elementy garderoby świadczą o sile i władzy? W jaki sposób swobodnie operować wszystkimi rodzajami dress codów i unikać błędów w doborze garderoby. 

 

III sesja: 07-08.06.2014, zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00

Dzień pierwszy:

1. W jaki sposób tworzyć efektywne relacje z mediami i uzyskiwać ich wsparcie – c.d.

2. W jaki sposób budować przekonany elektorat i dobry program wyborczy. Rozpoznawanie elektoratów i ich oczekiwań. Konstrukcja programu wyborczego. Dywersyfikacja przekazu.

3. W jaki sposób budować przekonany elektorat i dobry program – c.d.

4. Na czym polega prowadzenie naprawdę skutecznej kampanii wyborczej. Planowanie strategii kampanii i funkcjonowanie sztabu wyborczego. Prawne uwarunkowania kampanii. Finansowanie kampanii wyborczej.Techniki walki wyborczej.

Dzień drugi:

1. Na czym polega prowadzenie naprawdę skutecznej kampanii wyborczej – c.d.

2. Na czym polega prowadzenie naprawdę skutecznej kampanii wyborczej – c.d.

3. Jak mądrze korzystać z reklamy politycznej. Zakres reklamy politycznej i jej uwarunkowania. Zastosowanie reklamy politycznej w praktyce. Uwarunkowania prawne.

4. Jak mądrze korzystać z reklamy politycznej – c.d.

5. W jaki sposób radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w polityce i korzystnie je rozwiązywać. Rodzaje kryzysów w działalności politycznej i przewidywanie ich. Reagowanie w kryzysie. Odzyskiwanie strat wizerunkowych

 

IV sesja: 21-22.06.2014, zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00

Dzień pierwszy:

1. Alchemia wystąpień publicznych – c.d.

2. Strategie manipulacyjne i sposoby przeciwdziałania im. Jak rozpoznawać manipulacje - typy strategii manipulacyjnych. Metody obrony przed manipulacjami.

3. Strategie manipulacyjne i sposoby przeciwdziałania im - c.d.

4. Sztuka osiągania celów. Zasady wyznaczania celów, tworzenie wizji. Metoda EMPRINT. Metoda Disneya. Metoda Voneguta. Zaplanowanie działań po szkoleniu.

5. Sztuka osiągania celów – c.d.

Dzień drugi:

1. Motywowanie siebie i innych. Czynniki automotywacji. Co blokuje automotywację. Techniki motywowania samego siebie. Rola wartości w motywowaniu. Technika ważenia wartości. Poziomy wartości Gravesa.

2. Motywowanie siebie i innych - c.d.

3. Efektywność osobista - zarządzanie energią. Jak przeciwdziałać zmęczeniu. Dobór zadań do poziomu energii. Techniki podnoszenia energii, zasady work/life balance. Neurolingwistyczne techniki zarządzania sobą w czasie.

4. Efektywność osobista - zarządzanie emocjami i stresem. Mechanizmy powstawania emocji. Techniki wzmacniania pożądanych i osłabiania niepożądanych emocji. Neurobiologia a stres. Techniki przeciwdziałania napięciu i zmniejszania go.

5. W jaki sposób  radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w polityce i korzystnie je rozwiązywać - c.d.


PROWADZĄCY

Wiesław Gałązka

Joanna Konczanin

Monika Kowalska

Barbara Murza - Składanowska

Prowadzący cykl szkoleniowy są ekspertami z doświadczeniem w doradztwie politycznym, kreowaniu wizerunku medialnego, trenerami komunikacji, rozwoju osobistego, coachami w zakresie osiągania celów życiowych i rozwijania osobistych zasobów. Szczegółowe informacje na temat prowadzących znajdziecie Państwo w pliku do pobrania na dole tej strony.

 

MIEJSCE

Zajęcia będą odbywały się w Zamku Książęcym w Oleśnicy.

O zamku można przeczytać tutaj: http://www.zamek-olesnica.pl/

CKiW OHP w Oleśnicy (25 km od Wrocławia), ul. Zamkowa 4

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY jest do pobrania na dole tej strony. Zapraszamy do udziału.


KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU

e-mail: aktywnosckobiet@gmail.com, tel. 600-470-075, 695-293-277, 601-050-462

 

Dla uczestniczek KOSZT UDZIAŁU w całym cyklu wynosi 570 zł.

Ww. kwota stanowi 20% ceny. Przedsięwzięcie jest w 80% dofinansowane przez Stowarzyszenie Aktywność Kobiet i Partnerów.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

30 1090 2398 0000 0001 2317 6044

MasterSkills Joanna Konczanin; ul.Braniborska 39/9; 53-680 Wrocław

z dopiskiem: Kobiecy sukces w polityce

 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Aktywność Kobiet

WSPÓŁPRACA: MasterSkills, 3CPR, CKiW OHP w Oleśnicy, Barbara Murza Akademia Wizerunku

Pliki do pobrania

Partnerzy i sponsorzy