SPOTKANIE Z PANIĄ MINISTER PETRĄ KÖPPING

Rozmawiałyśmy na temat sytuacji kobiet w Polsce i Saksonii, była to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń dotyczących stosowania i promowania równego traktowania. 

Przypominamy, że Sejmik Województwa przyjął uchwałę/ rezolucję ustanawiającej Rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet oraz zbliżającym się Dniem KobietDziękujemy Katarzynie Lubinieckiej-Różyło, Koordynatorce ds. Równego Traktowania

Urządu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego za zaproszenie.

Partnerzy i sponsorzy