VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Forum Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych rozpoczęło się sesją plenarną, podczas której zgromadzeni wysłuchali krótkich wykładów o o podstawowych wartościach ważnych w działaniach społecznych. Jan Jakub Wygnański mówił o zagrożeniach dla działań obywatelskich i konieczności przeciwdziałania próbom centralizacji państwa, konieczności zintensyfikowania pracy i wzmocnienia sektora organizacji pozarządowych. Anna Jakubowska "Paulinka", uczestniczka Powstania Warszawskiego, wskazywała, że patriotyzmem w czasach pokoju jest silne poczucie wspólnoty i przedkładanie jej nad dobro swoje, uznanie za wartość najwyższą dobrą swojego narodu, ale także zrozumienie i szacunek dla uczuć patriotycznych innych ludzi, nierzadko o odmiennych poglądach politycznych i religijnych. O szacunku dla prawa i konieczności obrony trójpodziału władzy mówił prof. Adam Strzembosz, były przewodniczący Sądu Najwyższego. Dopełnieniem jego głosu było wystąpienie prof. Ewy Łętowskiej, pierwszej Rzeczniczki Praw Obywatelskich podkreślającej niezbywalności podstawowych praw człowieka i nieustającą walkę w ich obronie.

O solidarności dnia codziennego mówił także Ignacy Dudkiewicz, redaktor Magazynu Kontakt, działacz Klubu Inteligencji Katolickiej i członek Wspólnoty St. Egidio. Głos w obronie uchodźców zabrała Waja Jabłonowska z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.

Druga sesja plenarna z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego dotyczyła rządowych propozycji zmian w sposobie finansowania niektórych działalności organizacji pozarządowych. Projekt ustawy będzie procedowany w sejmie w najbliższym czasie.

Odbyło się także kilkanaście, bardzo ciekawych zajęć panelowych, m.in. o nowych mediach, fundrisingu, nowoczesnych narzędziach                   w zarządzaniu projektami i na wiele innych tematów.

Był również czas na długie, inspirujące rozmowy, wymiany doświadczeń, poznawanie działalności innych organizacji. Dolny Śląsk reprezentowała silna ekipa Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Serdecznie dziękujemy DFOP za perfekcyjną organizację wyjazdu. Podziękowania kierujemy także do za firmy Polbus i Gminy Miejskiej Wrocław wsparcie finansowe dolnośląskiej delegacji.


Partnerzy i sponsorzy