Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd:

Ilona Antoniszyn – Prezes Zarządu

Lidia Schneider - Wiceprezes Zarządu

Danuta Łotarewicz – Wiceprezes Zarządu

Dorota Nahrebecka-Sobota – Skarbnik

Partnerzy i sponsorzy